La Junta

La Junta és l’òrgan de govern d’Amazing Gospel, entitat sense ànim de lucre, tal i com es recull en els estatuts de l’entitat.  La junta és formada per les següents persones:

  • Mireia Udina
  • Sabina Lloret
  • Anna Fusté
  • Berta Piñero

 

Treballen pel bon funcionament del cor, organitzant i coordinant totes les activitats de l'entitat.