Funcionament

El cor, com a entitat social, s'organitza per garantir un bon funcionament en l'aspecte musical, però tamé el d'oci, integrador i social. En podeu consultar el funcionament.

- Les cordes

- Les comissions

- Els assaigs