Les comissions

Les comissions de treball són l’altre pilar basic d’Amazing Gospel. Són formades pels propis cantaires del cor que treballen pel bon funcionament del grup. Hi ha comissions encarregades de reforçar el treball fet durant els assaigs, com poden ser els caps de cada corda, la comissió de coreografies o la de llengua anglesa. Altres, però, es dediquen a organitzar i reforçar altres activitats que es puguin originar com per exemple, la comissió de festes, merchandising o avituallament. Aquesta és la llista de comissions:

  • Comissió d’assaig. Vetlla per l’obertura i el tancament del lloc d’assaig, així com muntar i desmuntar la sala, posar les taules i les cadires; és a dir, s’encarrega de la preparació de la sala d’assaig.

  • Comissió de coreografies. Idea els moviments, balls o coreografies de totes les cançons i els ensenya a la resta del grup per a la posada en escena del grup.

  • Comissió d’estilisme. S’encarrega del vestuari i aconsella als membres del cor sobre temes d’imatge i de com portar el vestuari i els accessoris.

  • Comissió de festes, trobades i sortides. S’encarrega d’organitzar festes, trobades i sortides per tal d’afavorir la cohesió i la coneixença dels membres del cor.

  • Comissió de llengua anglesa. Ajuda i resol els dubtes que puguin sorgir referents a la llengua anglesa, llengua mare del repertori, així com ajudar a la millora de la pronúncia i comprensió de les cançons.

  • Comissió de merchandising. Idea productes i articles de promoció i s’encarrega de la seva venda als concerts. Per exemple, cd’s, samarretes, collarets, etc.

  • Comissió d’avituallament. S’encarrega de l’organització de l’avituallament quan aquest és necessari pel cor en concerts, trobades, tallers, etc.

  • Bolos, premsa i comunicació. Gestiona les peticions d’assistència als concerts i als esdeveniments musicals, així com també els elements per la publicitat i la difusió del grup.

  • Comissió de finances. Porta la comptabilitat, fa el seguiment de quotes, pressuposta activitats, tramita subvencions, etc.

  • Comissió de música i caps de corda. Selecciona els punts de les cançons que cal reforçar de la seva corda i en prepara el seu repàs. Ajuda als components del cor gràcies als seus coneixements musicals.

 

Cal destacar que tot el treball que es fa des de les comissions es desinteressat i sense rebre cap compensació econòmica: només la satisfacció del treball pel millor funcionament del cor.